Дигитализација архивске грађе у Архиву Војводине – подизање капацитета запослених

Презентовањем процеса дигитализације архивске грађе у Архиву Војводине на предавању које организује Центар за друштвену стабилност, заинтересована јавност и корисници резултата дигитализације могу да стекну знање и вештину коришћења дигиталног записа, као коначног „производа“ дигитализације архивске грађе, чиме долазе у прилику да у бржем, ефективнијем и обимнијем облику употребљавају вредности архивске грађе, као групе културних добара, а да при том не користе сама културна добра (архивску грађу) у физичком облику. На тај начин, степен испуњења сврхе стручних и техничких мера заштите културних добара експоненсијално се увећава. Културна добра остају трајно заштићена.

Датум: 15. децембар 2022. године (четвртак)
Време: 13 часова
Место: Нови Сад, ЦЗДС, Улица Светозара Милетића 10а
Учесници: др Небојша Кузмановић, доктор наука из области српске и компаративне књижевности, социолог, филозоф и директор Архива Војводине
Модератор: Огњен Карановић, ЦЗДС